Rổ xoong nồi dạng bản bắt mặt hộc inox 304

Rổ xoong nồi dạng bản bắt mặt hộc

Mã sản phẩm: GSPTJ008E, GSPTJ008P, GSPTJ008A, GSPTJ008H

Giá: 1.170.000 đ/bộ