Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa bắt mặt hộc inox 304

Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa bắt mặt hộc

Mã sản phẩm: HKGSPTJ008F2, HKGSPTJ008G2

Giá: 1.490.000 đ/bộ