Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa inox 304

Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa

Mã sản phẩm: GSPTJ007-A2, GSPTJ007-H2

Giá: 1.490.000 đ/bộ