Lò Nướng MOV-65DA (Kính đen)
Lò Nướng MOV-65DA (Kính đen).2

Thiết bị bếp Malloca – Lò nướng Malloca – Lò Nướng MOV-65DA (Kính đen)

Lò Nướng

Mã sản phẩm: MOV-65DA (Kính đen)

Giá: 19.140.000 VND